top of page

Promentek 2018-2022 (c) All right reserved

 

PRIVATLIVSPOLITIK

 

Dataansvarlig


Promentek ApS, Granparken 145, 2800 Kongens Lyngby 


GDPR kontakt email: https://www.promentek.dk/kontakt

 

I det følgende kan du læse Promenteks politik for behandling af de personoplysninger, du afgiver, når du

 

  • benytter vores hjemmeside og anvender hjemmesidens forskellige tjenester

  • deltager på vores events, kurser og eksamener. Direkte hos os eller via partner

  • modtager konsulent-, rådgivnings- og abonnementsydelser

  • kommunikere med os ad-hoc via chat, sms og email

  • kommunikerer med os på sociale medier

 

Du har ret til at få indsigt i, og berigtigelse af, hvilke personoplysningerne Promentek behandler om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du kan få slettet/anonymiseret din persondata ligesom du kan få tilsendt et kopi af din persondata.

For at udøve disse rettigheder skal du kontakte Promentek via kontaktoplysningerne øverst på siden eller på https://www.promentek.dk/kontakt . I tvivlstilfælde vil vi bede om ID.

 

Promentek indsamler personoplysninger, når du besøger hjemmesiden. Ligeledes ved events, kurser såvel egne som leveret via partnere (her har vi delt dataansvar). Både i form af almindeligt tilgængelige oplysninger, og i form af oplysninger, du selv giver samtykke til at udlevere. Indsamlingen sker i form af f.eks. cookies, kontaktformular, tilmelding til nyhedsbrev og kursustilmelding. Oplysningerne benyttes altid til administration f.eks. kursusbevis og alm. markedsføring f.eks. nyhedsbreve, LinkedIn, Twitter mm.

 

De personoplysninger, som Promentek indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, telefonnummer, din e-mailadresse, din firmaadresse, din stillingsbetegnelse og lignende identifikationsoplysninger, samt oplysninger om, hvordan du benytter promentek.dk bl.a. din IP-adresse.

 

Vi bruger cookies på promentek.dk til at analysere trafikken på siden og forstå hvad vores besøgende leder efter.

Det er muligt at fravælge/undgå cookies, se http://minecookies.org/fravalg

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Vi behandler ingen følsom eller fortrolig persondata.

Og ønsker ikke at modtage følsom eller fortrolig persondata i web/formular-fritekstfelter eller andre fritekstfelter i sms/email og sociale medier. Det er således ikke tilladt at sende følsomme/fortrolige persondata i vores fritekst felter.

 

Dine personoplysninger bliver kun opbevaret af Promentek så længe, det er nødvendigt til opfyldelse af det eller de formål, de er indhentet til.

 

  • Vi opbevarer generelt dine personoplysninger i identificerbar form og anonymiserer/sletter dem 2 år efter du kom i kontakt med os første gang eller 2 år efter at du sidst aktivt har bekræftet yderligere en 2 års periode.

  • Faktura-persondata følger bogføringsloven.

  • Eksamens-persondata gemmes op til 3 år.

  • Frister i konsulent/rådgivning og abonnementsservices tydeliggøres specifikt i aftalen

  • Almindelige standard frister defineret hos Linkedin, Twitter, Facebook og andre sociale medier

 

Promentek benytter eksterne databehandlere, herunder udbydere af eksempelvis software, hosting, sociale og professionelle medier, backup, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger vil i så fald blive overladt til tredjeparter, der er instrueret af Promentek til at behandle dine personoplysninger på Promentek s vegne og med de metoder, Promentek har fastsat/accepteret som tilstrækkeligt.

 

Dine personoplysninger kan i visse tilfælde blive overført til andre lande uden for EU/EØS, og lande, der ikke har love, der giver en tilsvarende beskyttelse af personoplysninger. Hjemlen for overførsel til de databehandlere og dataansvarlige vi benytter udenfor EU/EØS sker i langt de fleste tilfælde på baggrund af Standard Contractual Clause SCC aftaler som alle vores amerikanske samarbejdspartnere deltager i, f.eks. Google Tag Manager og Google Analytics. Du kan se kopi af ovenstående på f.eks. Google hjemmeside. Øvrige lande er ligeledes dækket af 3. lands SCC databehandleraftaler.

Promentek pålægger alle sine databehandlere at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med gældende persondataret. For større leverandører såsom Google har vi accepteret deres standard databehandleraftaler som tilstrækkelige.

 

Dine personoplysninger vil ikke uden indhentelse af dit samtykke, blive gjort til genstand for anden ekstern videregivelse, medmindre der er hjemmel hertil i lov. Promentek videregiver således ikke dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, herunder til udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre du udtrykkeligt har anmodet herom og accepteret dette.

 

Promentek vil i særlige tilfælde videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder eller andre i det omfang dette følger af gældende lovgivning, eller Promentek bliver pålagt videregivelse af en kompetent domstol.

 

Vi kan afvise anmodninger, der er urimelige, gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger eller noget, som ville være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger, der findes som sikkerhedskopier).

 

Hvis vi kan give adgang til og rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, undtagen hvis det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig destruktion. Når du beder om at få slettet oplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke kan slette tilhørende kopier fra vores arkiv-servere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer. Du har til enhver tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/)

 

Cookies


Vi bruger forskellige cookies til forskellige formål:

- Essentielle cookie

- Teknisk funktionalitet

- Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores hjemmeside og hvordan hjemmesiden benyttes

Det er muligt at fravælge/undgå cookies, se http://minecookies.org/fravalg

 

På Promentek.dk anvender vi bl.a. følgende cookies:

 

WIX og WIX-plug-In trafikmåling

Simple måling af antal besøgende mm.

 

Google Analytics (trafikmåling)


Promentek bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

LinkedIn, Facebook, Twitter (social media deling)


Promentek benytter widgets fra sociale tjenester som Facebook, LinkedIn, Twitter, til at gøre deling og anbefaling af indhold muligt. Disse widgets vil i flere tilfælde også sætte egne standard cookies.

 

Andre


Cookie kan initialisere pludseligt. Listen her kan ikke være komplet af denne årsag men opdateres.

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du slette eller blokere dem. Se vejledning på http://minecookies.org/cookiehandtering.

 

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

Promentek 2018-2022 (c) All right reserved

bottom of page