EXIN Information Security Management Foundation

3 dage

Forretningsværdien af Informationssikkerhed er stor. Alle kender til eksempler på brud på informationssikkerhed, der har påvirket virksomheder og kunder negativt.

Du opnår en forståelse for organisationens ømme punkter, gevinst-muligheder og kan bedre samarbejde med, og følge op på krav til, dine eksterne samarbejdspartnere.

Gennem teori, praktiske øvelser og dagligdags eksempler får du viden om informationssikkerhed baseret på standarden ISO/IEC 27001, god praksis i ISO/IEC 27002 og lærer hvordan du bedst håndterer informationssikkerhed. På kurset gennemgås både retningslinjer og eksempler på tiltag du kan benytte i praksis f.eks. relateret til persondataforordningen. Kurset og certificering er international anerkendt.

Indhold​

  • Overblik over ISO/IEC 27001/2 informationssikkerheds-familiens elementer

  • Information og sikkerhed: Værdien og vigtigheden af information

  • Trusler og risici: Pålidelighed af, og rettidig adgang til vigtig information

  • Tilgang og organisering: Politikker, roller og ansvar

  • Kontrolforanstaltninger: Fysiske, tekniske og organisatoriske tiltag

  • Lovgivning og regulativer: Tilpasning til dine behov

  • Audit: Dokumenteret læring og forbedring

  • Hvordan kommer du videre: Overblik over det videre forløb

  • Certificering (hvis tilvalgt)

Forudsætninger

Der er ingen særlige forudsætninger til dette kursus.

Helene L. , Jurist

Helene L. , Jurist

Helene L. , Jurist

Helene L. , Jurist

Heading 2

4.9 ud af 5 anbefaler kurset

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til dig, som ønsker viden om og forståelse for ISO/IEC 27001 og ISO/IEC 27002 Informationssikkerhed og samtidig gerne vil relatere til GDPR persondataforordningen, alm. god praksis såsom ITIL/VeriSM og nye digitale teknologier f.eks. Blockchain, Kunstig Intelligens AI og Internet Of Things IOT.

 

Som deltager på kurset, har du mulighed for at dele ud af egne praktiske erfaringer og naturligvis samtidigt høre om andres. Kursusindholdet vil du kunne relatere til din egen hverdag, da der vil være cases og praktiske eksempler.

 

Kurset danner grundlag for yderligere uddannelse og internationalt anerkendt EXIN certificering inden for ISO/IEC 27000 Informationssikkerhed. Efterfølgende certificering er Professionel niveau ligesom at Foundation certifikatet indgår i EXINs "Information Security Officer (ISO)" og "Data Protection Officer (DPO)" rolle-certifikat. Alle certifikater er internationalt anerkendt. 

Kursusmateriale

Inden kursusstart vil du få tilsendt en litteratur kildeliste til indkøb og læsning inden kursusstart. Ønsker du eksamen/certificering og det bedste kursusudbytte, vil det også være en stor fordel, hvis du har læst kildematerialet grundigt inden kursets start.

Hovedparten af kursusmateriale og den internationalt anerkendte eksamen er på engelsk. Undervisning foregår på dansk.

 

Eksamen og certificering

Ønsker du at afslutte kurset med en certificering kan du tilkøbe en certificeringseksamen ved tilmeldingen til kurset. Certificering afholdes på den sidste kursusdag og har et niveau hvor du bør påregne ca. 2x3 timers hjemmearbejde i forbindelse med kurset samt ca. 16-32 timers forberedelse (litteratur læsning) før kurset.

Det er en multiple-choice opgave med 40 spørgsmål af 1 times varighed + 15 min, hvis dit modersmål ikke er engelsk. Ved beståelse udsteder EXIN et certifikat til dig i “EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27001”.

Certificeringen inkl. bevis koster kr. 1475,- ekskl. moms, og er ikke indeholdt i kursusprisen.

 

Undervisere

Vores undervisere er alle EXIN C-DPO (Certified Data Protection Officer), C-ISO (Certified Information Security Officer) og Blockchain certificerede med stor praktisk erfaring.

Natasha Rostgaard, IT-Projektleder

"Thomas har en fantastisk formidlingsevne og et evigt godt humør. Han forstår at formulere tungt stof på en relevant og spændende måde"

Helene L, Jurist

"Kurset har givet mig solide kompetencer i implementering af informations-sikkerhed og vedligeholdes af denne baseret på ISO/IEC 27001 og 27002, således at virksomhed eller organisation lever op til kravene i ISO/IEC 27001"

Granparken 145

2800 Kgs. Lyngby

©2020 by Promentek Aps. All rights reserved