top of page

Online toolkits inkl. krævet dokumentation

Services overblik: Services

Online GDPR dokumentationssæt 

En hurtig og effektiv måde til at dokumenterer I behandler GDPR persondata ansvarligt.

 • Optimer dit GDPR projekt med mere end 80 pre-udfyldte, customiserbare, skabeloner, politikker, procedure og arbejdsinstruktioner. 

 • Garanteret compliance, med omfattende værktøjer og dokumenter såsom Gap Analysis værktøj, Artikel 30 Fortegnelsen, Audit checkliste, Competence matriks og DPIA (data protection impact assessment) værktøj.

 • Medarbejder licenser til GDPR awareness træning

 • Få ekspert rådgivning via noter og retningslinjer for hvert customiserbare fritekstfelt i dokumenterne

 • Mere end 3,000 organisationer bruger dette GDPR værktøj

Brug best practice værktøjskasser

Hvorfor genopfinde den dybe tallerken når du kan genbruge best practice til at nå dine mål?

Alle vores online værktøjskasser inderholder de nødvendige dokumenter og værktøjer til at nå i mål. De er baseret på internationalt anerkendte leverandører og er afprøvet gentagne gange med succes.

 

Juridisk og i praksis kan du stole på at det virker. 

Værktøjskasserne indeholder typisk:

 • Projektværktøjer f.eks. gap-analyser, guides, og integrationshjælp eksempelvis mellem ISO27001 informationssikkerhed og GDPR

 • Pre-udfyldt dokumentation helt ned til arbejdsinstruktioner så du kan overholde standardens/lovens krav hurtigt og undgå kostbare og unødvendige konsulentomkostninger

 • Skabeloner inklusiv politikker, procedure, arbejdsinstruktion og tilhørende checklister/-dashboard overblik. Alle områder er dækket og du kan nemt dokumenterer at I er compliant og ansvarlig samtidigt med at I reducere implementeringsomkostningerne

 • Alt er klar til internationalt brug og kan forstås af jeres internationale samarbejdspartnere og auditoren. 

 • Ligger på online sikker SaaS platform med styret adgang til dine medarbejdere, kollegaer og eksterne samarbejdspartnere. Alle kan arbejde via fjernadgang.

Businessman%2520shaking%2520digital%2520
itg-logo.png
promentek_logo_4f_pos.png
Tele Greenland AS.png
INLEAD_logo.webp

Online ISO27001 dokumentationssæt

Al den formelle ISO27001 dokumentation og hjælpemidler du behøver i dit ISMS projekt.

 

Værktøjskassen indeholder pre-udfyldte skabeloner, politikker, procedurer, arbejdsinstruktioner, projektværktøjer og awareness træning som hjælper jer med at implementerer ISO27001 hurtigt og effektivt.

 • 148 pre-udfyldte politikker og procedure lavet af ISO 27001 eksperter

 • Et SoA værktøj inkl. understøttende procedure og arbejdsinstruktioner

 • En Informationssikkerheds-manual

 • Gap analyse værktøjer for ISO 27001 krav og Annex A /ISO 27002 kontroller

 • Licenser til medarbejders awareness træning

 • Et brugervenligt dashboard som bl.a. viser færdiggørelse og godkendelse af din ISO27001 dokumenter og hjælper dig med at følge op på status og færdiggørelsen af dit ISMS

IS027701_-_Skærmbillede_2020-09-17_kl._

Online ISO27701 dokumentationssæt

Benyt ISO27701 udvidelse sammen med dit ISO27001 ISMS til at blive GDPR compliant.

 

Værktøjskassen indeholder pre-udfyldte skabeloner, politikker og procedurer som supplerer dit ISO27001 system.

 • 22 pre-udfyldte politikker og procedure lavet af ISO 27701 eksperter

 • Gap-analyse værktøj

 • Integrere til ISO27001 værktøjskassen

 • ISO 27701:2019 Privacy Information Management manual

 • Et Privacy Impact Assessment værktøj hjælper dig med at afdække risk og tilhørende afhjælpende tiltag

 • Adresserer både rollen som dataansvarlig og databehandler

 • Giver din auditor mulighed for at ISO27001 og GDPR certificere dig i samme omgang

Online Cyber Essentials dokumentationssæt 

Reelt forkommende cyberattacks kan imødegås med tiltagene i dette dokumentationssæt.

 

Bygget på ekspertviden fra mange cyber security implementeringsprojekter.

 • Pre-udfyldte politikker og procedure lavet af cyber security eksperter

 • Integrere til ISO27001 værktøjskassen

 • Cyber Essentials gap analyse værktøj

 • Cyber Essentials dokument dashboard

 • Rolle and ansvars-matriks

 • ISO Clause mapping  – Cyber Essentials vs ISO 27001: 2013

 • Dokumentations af sammenhæng: CES Toolkit & ISO27001 ISMS Toolkit

Businessman%252520shaking%252520digital%

Online VeriSM digitaliserings-værktøjskasse

Træt af digitalisering der ikke lykkes? VeriSM er metoden til at sikre digitalisering med din service forbruger i centrum

 

VeriSM værktøjskassen giver dig en 10-step plan som sikre ekstrem kunde/bruger/borger involvering og en sammenhængende organisation bag de services og produkter din digitale løsning skal leverer.

 • 10-trins projektmodel med forklaring og eksempler herunder introduktion til emnet, punkter der kræver særlig opmærksomhed og links til uddybende information

 • Gap-analyse værktøjet "Management Mesh" der afdækker status på din nuværende og kommende digitale modenhed.

 • Digital transformation baseret på Define-Produce-Provide-Response metodikken

 • Awareness træning

 • Kan integreres med ISO27001, GDPR/ISO27701 og Cyber Security Essentials toolkits

bottom of page