Online værktøjskasser inkl. dokumentation

 

Online IS27001 dokumentationssæt 

Al den formelle ISO27001 dokumentation og hjælpemidler du behøver i dit projekt

Værktøjskassen indeholder et pre-udfyldte skabeloner, politikker, procedurer, arbejdsinstruktioner, projektværktøjer og træning som hjælper jer med at implementerer ISO27001 hurtigt og effektivt.

 • 148 pre-udfyldte politikker og procedure lavet af ISO 27001 eksperter

 • Et SoA værktøj inkl. understøttende procedure og arbejdsinstruktioner

 • En Informationssikkerheds-manual

 • Gab analyse værktøjer for ISO 27001:2013 krav og ISO 27002:2013 kontroller

 • Licenser til to medarbejders awareness træning

 • Et brugervenligt dashboard som bl.a. viser færdiggørelse og godkendelse af din ISO27001 dokumenter og hjælper dig med at følge op på status og færdiggørelsen af dit ISMS

IS027701_-_Skærmbillede_2020-09-17_kl._

Online ISO27701 dokumentationssæt

Benyt IS27701 udvidelse sammen med dit ISO27001 ISMS til at blive GDPR compliant .

Værktøjskassen indeholder et pre-udfyldte skabeloner, politikker og procedurer som supplerer dit ISO27001 system.

 • 22 pre-udfyldte politikker og procedure lavet af ISO 27701 eksperter

 • Integrere til ISO27001 værktøjskassen

 • ISO 27701:2019 Privacy Information Management manual

 • Et Privacy Impact Assessment værktøj hjælper dig med at afdække risk og tilhørende afhjælpende tiltag

 • Adresserer både rollen som dataansvarlig og databehandler

 • Giver din auditor mulighed for at ISO27001 og GDPR certificere dig i samme omgang

Online Cyber Essentials dokumentationssæt 

Almen forkommende cyberattacks kan imøde gås med tiltagene i dette dokumentationssæt.

Bygget på ekspertviden fra utallige cyber security iimplementerings-projekter.

 • Cyber Essentials gap analyse værktøj

 • Cyber Essentials dokument dashboard

 • Rolle and ansvars-matriks

 • ISO Clause mapping  – Cyber Essentials vs ISO 27001: 2013

 • Dokumentations-mapping: CES Documentation Toolkit & ISO27001: 2013 ISMS Documentation Toolkit

Businessman%252520shaking%252520digital%

Online VeriSM digitaliserings-værktøjskasse

Træt af digitalisering der ikke lykkes? VeriSM er metoden til at sikre digitalisering med kunder/brugere/borgerne i centrum

VeriSM værktøjskassen giver dig en 10-step plan som sikre ekstrem kunde/bruger/borger involvering og en sammenhængende organisation bag de services og produkter din digitale løsning skal leverer.

 • 10-trins projektmodel med forklaring og eksempler herunder introduktion til emnet, punkter der kræver særlig opmærksomhed og links til uddybende information

 • Gab-analyse værktøjet "Management Mesh" der afdækker status på din nuværende og kommende digitale modenhed.

 • Digital transformation baseret på Define-Produce-Provide-Response metodikken

 • Awareness træning for to brugere

Online GDPR dokumentationssæt 

En hurtig og effektiv måde til at dokumenterer I behandler GDPR persondata ansvarligt

 • Accelerer dit GDPR projekt med mere end 80 pre-udfyldte, customiserbare, skabeloner, politikker, procedure og arbejdsinstruktioner. 

 • Garanteret compliance, med omfattende værktøjer og dokumenter såsom Gap Analysis værktøj, Audit checkliste, Competence matriks og DPIA (data protection impact assessment) værktøj.

 • To medarbejder licenser til GDPR awareness træning

 • Få ekspert rådgivning via noter og retningslinjer for hvert customiserbart fritekstfelt i dokumenterne

 • Mere end 3,000 organisationer bruger dette GDPR værktøj

Brug best practice værktøjskasser

Hvorfor genopfinde den dybe tallerken når du kan genbruge best practice til at nå dine mål?

Alle vores online værktøjskasser inderholder de nødvendige dokumenter og værktøjer til at nå i mål. De er baseret på internationalt anerkendte leverandører og er afprøvet gentagne gange med succes. Juridisk og i praksis kan du stole på at det virker. 

 

Værktøjskasserne indeholder typisk:

 • Projektværktøjer f.eks. gab-analyser, guides, og integrationshjælp f.eks. mellem ISO27001 informationssikkerhed og GDPR

 • Pre-udfyldt dokumentation helt ned til arbejdsinstruktioner så du kan overholde standardens/lovens krav hurtigt og undgå kostbare og unødvendige konsulentomkostninger

 • Skabeloner inklusiv politikker, procedure, arbejdsinstruktion og tilhørende checklister/-dashboard overblik. Så ved du at alle områder er dækket og kan nemt dokumenterer at I er compliant og ansvarlig samtidigt med at I reducere implementeringsomkostningerne

 • Alt er klar til internationalt brug og kan forstås af jeres internationale samarbejdspartnere. 

 • Ligger på online sikker SaaS platform med styret adgang til dine medarbejdere, kollegaer og eksterne samarbejdspartnere. Alle kan arbejde via fjernadgang.

Businessman%2520shaking%2520digital%2520

Granparken 145

2800 Kgs. Lyngby

©2020 by Promentek Aps. All rights reserved